Demcon

Case Demcon

AANLEIDING

Demcon is van oorsprong een Twents bedrijf dat in een kleine 30 jaar is uitgegroeid tot een groep bedrijven met ruim 900 medewerkers en 11 locaties in 4 verschillende landen. Het succes van Demcon komt voort uit de unieke combinatie van de technologie en het ondernemerschap van onze collega’s. Oprichters Peter Rutgers – het technisch geweten – en Dennis Schipper – de ondernemer – staan nog steeds aan het roer. Onze pay-off ‘imagine tomorrow. challenge today.’ geeft aan waar we voor staan: vandaag werken aan innovaties die morgen het verschil maken. Voor de komende jaren hebben we ambitieuze groeiambities. Voor 2025 voorzien we meer dan een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2020 (in 2020 bedroeg de omzet M€ 100) op basis van autonome groei (eventuele acquisities zijn niet meegenomen in deze projectie). Dat betekent een forse groei, die zal zich vertalen in een flinke groei van het aantal medewerkers op al onze locaties. We zijn dus organisatiebreed op zoek naar collega’s. Let op: voor rollen binnen én buiten de technologie. Naast engineers hebben we ook juristen, controllers, inkopers en zo meer nodig. De beroepsgroep voor wie we interessant zijn is dus heel breed. En het kunnen werkzoekenden zijn of studenten en scholieren maar ook zij die momenteel reeds (gelukkig) werkzaam zijn. Daar wil je in een later stadium top-of-mind bij zijn.

OPDRACHT

Ontwikkel vanuit onze EVP een landelijke recruitment-campagne die Demcon zichtbaar en aantrekkelijk maakt voor praktisch en theoretisch opgeleiden en uitnodigt tot solliciteren.

DOELGROEP

Praktisch en theoretisch opgeleiden van tussen de 25 en 45 jaar.

DOEL

We willen dat Demcon nog beter en breder bekend staat als gewilde werkgever, nu maar ook in de toekomst.

CONTEXT & KADERS

● Hou er rekening mee dat door de breedte van de doelgroep er ook een heel breed spectrum ontstaat van in te zetten communicatiekanalen.

● Als Demcon hebben we reeds onze EVP (Employer Value Proposition) uitgewerkt. Binnen dat kader kun je alle ruimte pakken voor een recruitment-campagne.

● Recruitment is één van drie pijlers van employer branding. De andere twee pijlers zijn werkgeverscommunicatie en werknemerstevredenheid. Deze twee zijn op de interne organisatie gericht en zijn dus niet onderdeel van de scope nu.

● De Demcon-vestigingen in Nederland zijn: Enschede (meerdere vestigingen op het Kennispark Twente), Best (Eindhoven), Delft, Groningen, Maastricht. In het buitenland zijn we te vinden in: Münster (Duitsland), Singapore en Tokio (Japan).

● Productie omvat bij ons industrialiseren, assembleren, integreren en testen.

● De Demcon Campus in Enschede is een inspirerende werkomgeving, bedoeld om de Twentse economie te versterken. Het is een mooi toonbeeld van waar Demcon als werkgever voor staat. Mogelijk kan dit inspiratie bieden. We delen daarom ook graag de Visie Demcon Campus met je.

● We nemen graag mee in wie Demcon is. Kijk daarom op www.demcon.com en www.werkenbijdemcon.nl. Daarnaast stellen we de ‘Demcon Employer Brand-strategie’ (incl. EVP en employer brand story), de ‘Demcon Employer Brand-aanpak 2021’ en ‘Demcon Visie 2021-2025’ voor je beschikbaar.

● In een eerder stadium is er een campagne geweest gericht op recruitment van engineers. Het laat goed zien hoe de EVP door te vertalen is naar een recruitment-campagne.

Top